De achtergrondkleuren van de kaart zijn een belangrijk hulpmiddel bij het beoordelen van weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen. Deze aanpassing van de standaardkleuren is niet alleen een kwestie van smaak, maar zorgt er ook voor dat neerslag duidelijker is te herkennen.

Download het bestand: dataColors.dat (Klik met rechts en kies voor: ‘link opslaan als’ of ‘doel opslaan als’). Sla het bestand op in de map waarin je qtVlm hebt geïnstalleerd. Als je dat tijdens de installatie niet hebt aangepast is dat: C:\Program Files\qtVlm.

 TIP  Geef het originele bestand datacolors.dat een andere naam voor je het vervangt. Je kunt het originele kleurenschema dan altijd weer terugzetten.

Workshop Routering Wind Regen Composite Reflectivity LINKS NAAR HOGE RESOLUTIE GRIBFILES

Hoge resolutie gribfiles worden ondermeer geproduceerd door www.openskiron.org

Om vanuit qtVlm rechtstreeks toegang te krijgen tot deze bestanden, kun je een of meerdere van de onderstaande url’s knippen en plakken in:

Configuration>Grib and Harmonics>Custom URLs


https://openskiron.org/gribs_wrf_12km/

https://openskiron.org/gribs_wrf_4km/

https://openskiron.org/gribs_icon_eu/

https://openskiron.org/saildocs/


Onder Short name kun je elk van de ingevoerde internetadressen een makkelijk herkenbare naam geven.


Na het invoeren van het adres, zijn de door jou gekozen gribfiles direct vanuit qtVlm te downloaden via: Grib > Grib slot x > Custom download

Door in qtVlm barriers te tekenen, vertel je het programma waar een route niet mag komen. Zo’n grenslijn of gebied kun je ook importeren. Een van de deelnemers aan een workshop maakte bestanden voor de waddenzee, en voor windparken en verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee. Sla een bestand eerst op, en kies vervolgens voor: Barriers > Import.


 LET OP!  Deze bestanden zijn gemaakt in januari 2020. Het gebruik van deze data is volledig voor eigen risico. Hou er rekening mee dat de informatie mogelijk niet compleet of onnauwkeurig is, en sneller kan wijzigen dan deze bestanden worden aangepast.

Als je zelf gebieden hebt gedefinieerd die voor andere zeilers van belang kunnen zijn, geven we ook die graag een plek op deze pagina .  

WINDPARKEN EN SHIPPING LANES Waddenzee Windparken Shipping Lanes

De kleuren van het aangepaste datacolors.dat bestand werken optimaal als je in het instellingenmenu de kleur en transparantie van land en zee verandert in:

Land colour:      Red: 255 - Green: 255 - Blue: 0

Oceans colour: Red: 204 - Green: 197 - Blue: 243

Land opacity:   130